Ergotherapie
Zandvoort

Uw handen doen pijn door de reuma, maar u wilt wel blijven
werken of thuis gewoon de dagelijkse dingen doen. Of u heeft een
beroerte gehad. Samen met onze ergotherapeut zoekt u naar
mogelijkheden: wat kunt u nog wel en wat heeft u daarbij nodig.

Ergotherapie Zandvoort

Ergotherapie kan worden ingezet bij iedereen die belemmerd wordt in het uitvoeren van zijn dagelijkse activiteiten. Hierbij kan je denken aan klachten door een chronische aandoening, problemen met prikkelverwerking of stress en burn-outklachten. Ergotherapie Zandvoort leert je weer grip te krijgen op jouw dagelijks handelen door o.a. creëren van balans en energiemanagement. Vaak wordt gedacht dat ergotherapeuten alleen adviseren of ondersteunen t.a.v. ergonomie, hulpmiddelen en (vervoers)voorzieningen. Echter doen ergotherapeuten nog veel meer dan dat. Kenmerkend van de psychosomatische ergotherapie is dat er rekening gehouden wordt met de wisselwerking tussen het denken, voelen en doen en de invloed van de omgeving daarop. Het accent ligt niet op de medische diagnose, maar op het totale functioneren en hoe je daarin met je klachten omgaat.

Ergotherapie

De ergotherapeut ondersteund mensen die problemen ervaren in het dagelijks leven. Deze problemen kunnen ontstaan door ziekte, handicap, psychische aandoeningen of door een ongeluk.

Vermoeidheid

Ik bied begeleiding aan op maat. De eerste stap is om inzicht te verkrijgen in de dagelijkse activiteiten en de vermoeidheid. Misschien heb je dit al vaker gedaan door tijdschrijflijsten in te vullen.

Thuiswerken in Coronatijd

Wil je preventief advies om klachten te voorkomen, dan kan ik in 2 sessies aan huis komen of online via videobellen, voor advies op maat. Tijdens het eerste bezoek stellen we de werkplek goed in en worden er tips gegeven om klachten te voorkomen.

Vragen aan de ergotherapeut

Ergotherapeut in Zandvoort
Swaluëstraat 33, 2042 KA Zandvoort

Neem contact op

 U kunt ons bellen op 06 51 36 11 48 of een e-mail sturen naar info@ergotherapiezandvoort.nl