Ergotherapie Zandvoort

Voor iedereen is het belangrijk om dagelijkse activiteiten te verrichten. Als u sommige dagelijkse activiteiten minder goed kunt doen dan u zou willen, dan heeft ergotherapie u zeker iets te bieden.

Wat is ergotherapie?

De ergotherapeut ondersteund mensen die problemen ervaren in het dagelijks leven. Deze problemen kunnen ontstaan door ziekte, handicap, psychische aandoeningen of door een ongeluk. De ergotherapeut kijkt samen met u naar oplossingen, door bijvoorbeeld woning aanpassingen, gebruik van hulpmiddelen, activiteiten op een ander manier uitvoeren, inzicht geven in de dagindeling, oefentherapie en advies. De behandelingen kunnen plaatsvinden op de praktijk, thuis, op school of op de werkplek. Ergotherapie wordt vergoedt vanuit de basisverzekering. Er is geen verwijzing nodig van de huisarts. Bij Ergotherapie Zandvoort worden zowel kinderen als volwassenen/ouderen behandeld.

Ergotherapie Zandvoort

Behandeling

De ergotherapeut bekijkt met u hoe u de dagelijkse handelingen (weer) zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren. De ergotherapeut van Zandvoort kijkt naar wat u wel kunt en hoe u daar meer gebruik van kunt maken.

Vergoeding

Ergotherapie thuis wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vanuit deze basisverzekering heeft u per kalenderjaar recht op 10 uur ergotherapie. Uw huisarts kan u naar ons doorverwijzen maar ook zonder verwijzing kunt u bij ons terecht.

Ergotherapie Zandvoort

Wij richten ons op alle inwoners van Zandvoort en omgeving die beperkingen ondervinden in participatie en het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over ergotherapie, behandelingen en onze diensten.

Ergotherapie Zandvoort

Ergotherapie voor volwassenen

Ergotherapie kan uitkomst bieden bij mensen die problemen ervaren bij het uitvoeren van activiteiten op het werk, thuis of in de vrije tijd. Ergotherapie is het creëren van voorwaarden, waardoor een persoon naar tevredenheid zijn taken in het huis, op het werk of bij het uitoefenen van hobby’s kan uitvoeren. Door het aanpassen van de omgeving, adviseren van hulpmiddelen, training en advies geven aan de betrokkenen zoals een mantelzorger, proberen wij optimale omstandigheden te creëren waardoor de persoon het maximale uit zijn kunnen zal halen.

Werkwijze

Om de problemen die worden ervaren goed in kaart te kunnen brengen, zal er een intake gesprek bij u thuis plaatsvinden. In de intake wordt er besproken wat de problemen zijn en wat er voor u belangrijk is. Na de intake volgt er meestal een observatie. Hierna wordt er gezamenlijk met u een plan opgesteld, wat regelmatig geëvalueerd zal worden.

Ergotherapie voor kinderen

Ergotherapie kan uitkomst bieden bij kinderen die problemen ervaren bij het uitvoeren van activiteiten op school, thuis of bij het uitoefenen van hobby’s. Ergotherapie is het creëren van voorwaarden, waardoor uw kind kan meedoen thuis, op school en activiteiten kan doen waar uw kind plezier aan beleeft. Door het aanpassen van de omgeving, adviseren van hulpmiddelen, training en advies geven aan de betrokkenen zoals de leerkracht, proberen wij optimale omstandigheden te creëren waarin uw kind zich kan ontwikkelen.

Werkwijze

Na het eerste contact zal er een vragenlijst worden toegestuurd, met vragen die betrekking hebben op de hulpvraag en de ontwikkeling van uw kind. Deze vragenlijst neemt u bij de eerste afspraak ingevuld mee. Na de intake volgt er een observatieperiode, waarin er onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak van de problemen die uw kind ervaart. Met de uitkomsten hiervan zal er samen met u een plan worden gemaakt en begint het behandeltraject. Regelmatig zal het plan met u geëvalueerd worden. het is belangrijk dat de ouders/verzorgers bij de behandeling aanwezig zijn.

Ergotherapie Zandvoort
Ergotherapeut in Zandvoort
Swaluëstraat 33, 2042 KA Zandvoort